Bel ons op +31 85 888 4750 (NL) of +32 78 484 120 (BE)

Business Intelligence BI

Business Intelligence BI 2017-06-28T09:03:49+00:00

In de huidige digitale economie draait alles om informatie, data en dus ook om Business Intelligence BI. Organisaties verzamelen en analyseren data op een structurele wijze om snel hoogwaardige en fact-based besluiten te kunnen nemen.  Het toenemende belang en gebruik van informatie leidt tot nieuwe ontwikkelingen die een grote impact gaan hebben op uw business. Wie hier goed op inspeelt, en dit wat slimmer en sneller doet, heeft een voorsprong op de concurrentie. En daarbij is gebruik van Business Intelligence BI van groot belang.

Business Intelligence BI

Met Business Intelligence BI door het data bos navigeren

Het enorme volume aan data die transactiesystemen en websites genereren leidt nu al tot een data-overload: men komt om in de data. Business Intelligence BI is een verzameling methoden en technieken die ontwikkeld zijn om juist die data-overloadtegen te gaan. Maar wat is Business Intelligence BI?

Business Intelligence BI is niet een product of een systeem. Het is een verzamelterm om een combinatie van architecturen, applicaties, databases en processen te beschrijven. Het maakt real-time, interactieve toegang, analyse, en bewerking van data mogelijk, en levert de business gebruiker nuttige informatie waarop gestuurd kan worden. Traditionele Business Intelligence BI analyseert historische data -data afkomstig uit transacties of andere business processen – en ondersteunt de business door relevante verbanden, trends en patronen in het business proces zichtbaar te maken. Door deze inzichten, kunnen beslissers betere besluiten nemen (fact-based), en hebben eind-gebruikers toegang tot betrouwbare business informatie over hun klanten, leveranciers en partners. Met deze informatie en inzichten kan het bedrijf sneller en effectiever inspelen op veranderingen in de markt.

Let op de Business Intelligence BI valkuilen!

Ondanks het enorme potentieel dat Business Intelligence BI biedt zijn er echter ook valkuilen. Wat vaak vergeten wordt is dat informatie, in welke vorm ook, pas nuttig is als de organisatie het kan toepassen en daarmee de besluitvorming en sturingverbeteren. Informatie en inzichten op zichzelf zijn nutteloos als de organisatie niet in staat is om deze informatie daadwerkelijk in het bedrijfsproces te integreren. Om de informatie actionable te maken. Een grote uitdaging voor bedrijven die Business Intelligence BI toepassen ligt dus niet zozeer in het juiste gebruik van de tools en technieken, maar in de juiste inrichting van Business Intelligence BI in de organisatie, waarbij de informatie en inzichten die Business Intelligence BI levert direct ingezet kunnen worden.

Een heel andere valkuil heeft te maken met het soort data die men gebruikt en de type analyses die daarop worden losgelaten. Traditioneel gebruiken bedrijven data uit het verleden om trends en patronen te ontdekken. Men kijkt als het ware naar achteren om de bepalen hoe het bedrijf bestuurd moet worden. Zolang de weg recht is, gaat dit goed. Maar er is geen garantie dat de trend die men in het recente verleden ziet, ook door zal zetten. In het huidige business klimaat is die kans vrij klein. En daarom wordt het vooruitkijken steeds belangrijker: voorspellen wat er gaat gebeuren en de waarschijnlijkheid van verschillende uitkomsten bepalen. Dat heet Predictive analytics. Hier meer info.

Ecommerce Result is specialist in Business Intelligence Bi

De ontwikkelingen binnen het vakgebied Business Intelligence BI / Analytics gaan sneller dan ooit en klanten, verlangen een steeds hogere kwaliteit van dienstverlening en een klantgerichtere houding. Ook de leverancier van business oplossingen ontkomt daar niet aan. Er wordt simpelweg veel meer van hem of haar verwacht dan alleen het maken van een rapport of dashboard.

Ecommerce Result kan U helpen om de huidige investering in Business Intelligence BI waar te maken door effectievere toepassing (optimalisatie van BI) en betere integratie in uw primaire processen. Dit kan ook betekenen een scan van de geleverde prestaties van uw huidige Business Intelligence BI leveranciers (de tools en services).

Daarnaast kan Ecommerce Result u ondersteunen bij het maken van de omslag van rapporteren en analyseren van historische data (traditionele BI, achteruit kijken) naar Predictive Analytics: het voorspellen van veranderingen en trends om adequaat daarop in te kunnen spelen.

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

This page is also available in: Engels Duits Frans

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!