Bel ons op +31 85 888 4750 (NL) of +32 78 484 120 (BE)

Interim Ecommerce project management en programma management

Interim Ecommerce project management en programma management 2017-06-26T18:43:57+00:00

Succesvol ecommerce project management en programma management staat of valt vaak met een ervaren ecommerce project-manager. Iemand die zich bewezen heeft in soortgelijke projecten en die in staat is zijn werkwijze en methodiek af te stemmen op de organisatie en het project in kwestie. EcommerceResult biedt interim ecommerce project management en programma management experts. Zij laten uw ecommerce- en omni-channel project slagen.

Interim Ecommerce project management

Ecommerce projecten zijn vaak omvangrijk en complex. Meestal wordt er door diverse disciplines in de organisatie ( IT, marketing, sales & operations ) aan gewerkt en moeten diverse externe leveranciers worden gemanaged. De mensen uit de eigen organisatie moeten het project maar al te vaak uitvoeren naast hun gewone werk, wat het er niet gemakkelijker op maakt. Een veelheid aan technologieën, tools, applicaties en interfaces is in scope. En terwijl de tijdsdruk hoog is, verwacht de directie dat alles volgens plan, binnen budget en met volledige scope wordt opgeleverd. Ecommerce project-management is zeker geen sinecure.

Ervaring met ecommerce project-management helpt enorm. Een ervaren ecommerce project-manager kan uw organisatie behoeden voor een aantal valkuilen waar hij of zij al ooit is ingetrapt. Een ervaren ecommerce project-manager helpt u het project op een gecontroleerde manier uit te voeren, zodat u niet voortdurend voor verrassingen wordt gesteld. Risico’s worden inzichtelijk gemaakt en gedurende het project gemanaged, waarbij het resultaat voorop blijft staan. De methodieken die wij in projecten toepassen hebben bewezen hierbij te helpen. Onze ecommerce project-managers weten deze methodieken pragmatische en op maat toe te passen. Elke organisatie en elk project is immers anders.

Interim Ecommerce programma management

Vaak leiden ecommerce projecten tot andere projecten. Bijvoorbeeld vervanging van applicaties in de Back Office. Of een beter CRM, BI of Customer Support systeem. Daarnaast leiden ecommerce projecten vaak tot organisatie wijzigingen. Omdat ecommerce en omni-channel de grenzen tussen traditionele afdelingen overstijgt, leidt het tot nieuwe teams en andere vormen van samenwerking. Mensen, processen en governance moeten mee veranderen met het project om het resultaat van het project te realiseren.

Als er sprake is van meerdere projecten en eventueel gerelateerde organisatiewijzigingen, is het wenselijk deze in samenhang uit te voeren en te besturen. We noemen dit dan geen ecommerce project-management maar ecommerce programma-management: Alle relevante projecten, zowel technisch als organisatorisch, worden in samenhang gemanaged door een ecommerce programma-manager. Onze interim ecommerce project management en programma management experts zorgen voor het slagen van uw project.

Onze programma-managers zijn in staat u te helpen bij het definiëren en succesvol uitvoeren van het programma. Een programma heeft vaak een langere looptijd dan een project en is complexer omdat het om nog meer stakeholders en nog meer technologieën en systemen gaat. Ervaring met ecommerce programma-management is een must om dit succesvol te kunnen doen.

Ecommerce klankbord en coaching

Een andere mogelijkheid om de slagingskans van uw ecommerce / omni-channel programma of -project te vergroten, is om gebruik te maken van de mogelijkheid voor coaching of klankbord. Een coach wordt meestal ingezet om de eigen ( interne ) ecommerce project-manager te behoeden voor fouten, te ondersteunen adviezen en waar nodig om zelf de handen uit de mouwen te steken. Bij grotere projecten of programma’s, wordt eerder gebruik gemaakt van iemand die een rol neemt als klankbord. Een klankbord opereert veelal op stuurgroepniveau en brengt daar zijn ervaring in om de werkzaamheden scherp te monitoren, risico’s bijtijds te signaleren en te adviseren over hoe het project of programma kan worden geoptimaliseerd. Coaching en klankborden kan in het algemeen met een bescheiden inzet (een of enkele dagen per week) gedurende de looptijd van het project. Op deze manier krijgt u wel de ervaring aan boord en blijven de kosten te overzien.

This page is also available in: Engels Duits Frans

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!