Bel ons op +31 85 888 4750 (NL) of +32 78 484 120 (BE)

Workshops

Workshops 2018-02-27T10:30:46+00:00

Een workshop is een bekende manier om snel met een klein team een vraagstuk op te lossen. Ecommerce Result gebruikt deze methode vaak en met veel succes. Deelnemers aan onze workshops ervaren deze als interactief waardoor de output kwalitatief hoog is. Ecommerce Result zet workshops in wanneer het de kern van een vraagstuk snel moet raken. Voorbeelden daarvan zijn workshops m.b.t. Omni-Channel Distributie Strategie, Ecommerce Platformen, Webshops, PIM/DAM/MDM systemen, CRM & Marketing Automation en Organisatie verandering.

workshops

Workshops Distributie Strategie

De workshop Distributie Strategie wordt doorgaans bijgewoond door het Sales & Marketing Management. In deze workshop kijken we naar het product portfolio van het bedrijf, de ontwikkelingen in de (internationale) markten, de zwaktes en sterktes van de positionering, en mogelijkheden en bedreigingen in het huidig en toekomstig distributie landschap. Cross-border, platformen, diversificatie en D2C zijn slechts een aantal termen die langskomen.

Workshops Ecommerce Platformen

De workshop Ecommerce Platformen wordt gegeven voor zowel IT management als het Ecommerce/Sales/Marketing management. Er zijn simpelweg twee versies, te weten de “New Platform” en de “Re-Platform” workshop. De “New Platform” workshop gaat dieper in op alle mogelijkheden van een modern Ecommerce platform en wordt doorgaans gegeven voor bedrijven die nog niet eerder een Ecommerce platform hebben neergezet. De “Re-Platform” workshop is voor bedrijven die hun bestaande B2C of B2B webshop willen vervangen. In deze workshop wordt met name aandacht besteed aan functionaliteiten in een nieuw platform die de tekortkomingen van het huidige platform moeten oplossen. Daarnaast zal ingezoomd worden op additionele functionaliteiten, onderhoud, kosten, hosting etc.

Workshops PIM / DAM / MDM systemen

De workshop PIM / DAM / MDM systemen wordt vaak gegeven voor een brede groep. Omdat PIM / DAM / MDM zowel inkoop, productmanagement, marketing, (online) sales en IT raakt is deze workshop vaak een basis voor goede discussies.  In deze workshop is vaak al voelbaar waar de knelpunten tijdens een Digitale Transformatie zullen optreden. Een PIM systeem is het nieuwe “hart” van de IT infrastructuur en daarom is het zaak om de keuze voor de juiste oplossing weloverwogen te maken. We kijken o.a. naar datastromen, standaardisatie, workflows, channels etc. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de businesscase van de investering in een PIM systeem.

Workshops CRM & Marketing Automation

De workshop CRM & Marketing Automation wordt meestal gegeven voor het Marketing & Sales team van een bedrijf. Het draait in deze workshop vooral om het in kaart brengen van de huidige salesprocessen en hoe dit beter kan. Vooral het creëren van een visie en strategie staat centraal. D.m.v. het Customer Journey model moet duidelijk worden wie de klant is, hoe deze zich gedraagt en hoe deze op een relevante manier benaderd en vastgehouden kan worden. Vanuit een “customer centric” design, passeren alle mogelijkheden.

Workshops Organisatie Verandering

De workshop (omni-channel) Organisatie Verandering wordt gegeven aan het management team van een bedrijf. De insteek verschilt per bedrijf omdat de behoeften niet altijd hetzelfde zijn. Zo kan er gekeken worden vanuit een “nood situatie” ontstaan na veranderingen binnen een bedrijf of de markt, maar veelal worden onze workshops ingezet om problemen juist te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers denken niet zeker te zijn van hun baan, dan is verzet of zelfs sabotage gedrag mogelijk. Tijdens een “Digitale Transformatie” is het gebruikelijk om alle medewerkers in een bedrijf “mee te krijgen” om draagvlak te krijgen voor belangrijke veranderingen. Door het laten zien en meedenken over mogelijkheden, buigen we bedreigingen om in kansen, ook tussen de oren bij medewerkers.

 

Spreekt onze aanpak u aan of wilt u eens sparren over onze geïntegreerde Omni-Channel aanpak? Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!